Kampen mot svovelskyene

Fleire vassdrag i Sogn og Fjordane er skada av sur nedbør. Det einaste som kan gjerast er å kalka vassdraga for å heva ph-verdien i vatnet. Dyrt og omfattande arbeid.

Publisert i Avisa Firda, august 1989.