Fiskfråfjorden

Ørjan Mo er yrkesfiskar i Hardangerfjorden. Seint og tidleg dreg han avgarde med sjarken Ramona, anten for å setja garn – eller trekkja. Samvirket Fiskfråfjorden gjer det mogleg for Mo og andre sjarkfiskarar å få levert fangsten, som vert henta med kjølebil og levert til eit fiskemottak i Nordhordland.

Publisert i Hordaland Folkeblad 02.02.2013.